kop-020.jpg

EAM Energie


Integreer het verbruik van energie binnen uw EAM strategie met Infor EAM Asset Sustainability Edition om het functioneren van bedrijfsmiddelen tegen zo laag mogelijke kosten en minimale milieubelasting te optimaliseren.

Nu het bedrijfsleven en overheden actie ondernemen om het broeikaseffect te reduceren, staat u voor de vraag welke benadering voor u de economisch meest verantwoorde keus is.

Wereldwijd richt het bedrijfsleven zich op het reduceren van het energieverbruik teneinde de duurzaamheid van het milieu te bevorderen. Beperkende maatregelen vanuit de overheid staan op stapel of zijn reeds van kracht om het broeikaseffect een halt toe te roepen. Voor uw organisatie resulteert dit in het feit dat u mogelijk gedwongen wordt uw verbruikgedrag aan te passen of dat u wordt geconfronteerd met nog hogere energielasten of sancties bij overschrijding van de toegestane emissies.

Nederland heeft zich verplicht om tussen 2008 en 2012 de uitstoot van broeikasgassen met 6% te verminderen ten opzichte van 1990 en het streven is om een reductie van 30% te realiseren in 2020. Het gaat dan vooral om kooldioxide, methaan, lachgas en fluorverbindingen. Modellen bevestigen dat een besparing van 6%-11% te realiseren is door het energieverbruik in bedrijfsmiddelenorganisatie en –management op te nemen.

EAM Asset Sustainability Edition biedt u de kans om effectief om te gaan met energieverbruik en het reduceren van broeikasgasemissies. Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor voordelig en winstgevend voor uw eigen organisatie.

Stelt u zich voor dat uw organisatie de totale energieconsumptie zou kunnen verminderen met 6% tot 11% of zelfs tot 20% en u zich daarmee tegelijkertijd aantoonbaar rekenschap geeft van een duurzaam milieubewustzijn. Daar komt bij dat u door lagere energiekosten een hogere winst kunt realiseren.

Infor EAM Asset Sustainability Edition is ontwikkeld om u te ondersteunen in alle uitdagingen waar commerciële en industriële bedrijven voor staan die energieconsumptie moeten incorporeren in hun asset management strategie. Infor EAM Asset Sustainability Edition stelt organisaties in staat hun energiekosten substantieel te verlagen, terwijl ook de CO2 uitstoot en de impact van uw productieactiviteiten op het milieu wordt geminimaliseerd. Met Infor EAM Asset Sustainability Edition kunt u het energieverbruik onderdeel laten maken van de prestaties van uw bedrijfsmiddelen waarbij u een helder inzicht hebt in de werkelijke kosten van productie en onderhoud van uw bedrijfsmiddelen. De software biedt echter meer dan enkel energiemanagement. Het brengt in kaart welke bedrijfsmiddelen welke vorm van energie verbruiken (water, lucht, gas, elektriciteit en stoom) evenals het de mogelijkheid biedt om ongewenste emissies te monitoren zoals Cfk’s die de ozonlaag aantasten.

Infor EAM Asset Sustainability Edition inclusief de standaard modules Asset Sustainability Program Management, Asset Sustainability Alert Management, Asset Sustainability Planning en Emissions en Natural Resource Management:

  • Automatiseert de taken en processen die samenhangen met het beheren van vaste activa en de energieconsumptie daarvan;

  • Traceert real-time gegevens over het energieverbruik van individuele bedrijfsmiddelen, evalueert deze informatie ten opzichte van de Key Performance Indicators (KPI’s) die u zelf definieert en waarschuwt gebruikers bij afwijkingen die de vastgestelde normen overschrijden. Metingen uitgevoerd door draadloze sensoren zorgen voor het real time monitoren van het energieverbruik;

  • Vereenvoudigt besluitvorming door energieconsumptie en –emissies te verwerken in KPI’s en rapporten. Het gebruiksvriendelijke grafische dashboard stelt gebruikers in staat door middel van de drill down functie op macro niveau analyses te maken over CO2 emissies;

  • Stelt organisaties in staat de prestaties van een specifiek bedrijfsmiddel te evalueren om de onderhoudskosten en het huidige energieverbruik ervan te kunnen afzetten tegen de kosten van de aanschaf van een nieuw efficiënter bedrijfsmiddel;

  • Ondersteunt organisaties in het nemen van strategische beslissingen, rekening houdend met de kosten van energieconsumptie, de aanschafprijs en het energieverbruik van een vervangend bedrijfsmiddel en het te verwachten ROI moment.

Neem contact met ons op om u te uitgebreid te laten voorlichten hoe Infor EAM Sustainability te integreren in uw duurzaamheids initiatieven.